CEKTOS - Center for Kognitiv og Metakognitiv Terapi

Indlæser

2 dages introduktion til metakognitiv terapi til børn og unge v/Carsten Juul


Dato og tid

Mandag d. 25. juni 2018 kl. 09:00 til tirsdag d. 26. juni 2018 kl. 15:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 26. juni 2018 kl. 09:00

Sted

CEKTOS - København
Amagerbrogade 114, 1
2300 København S
Denmark

Arrangør

CEKTOS - Center for Kognitiv og Metakognitiv Terapi
+45 5573 4849
kurser@cektos.dk2 dages introduktionskursus i metakognitiv terapi til børn og unge


Metakognitiv terapi er en helt ny retning indenfor psykologien der på kort tid hjælper både voksne og børn til at afhjælpe psykiske lidelser som f.eks. angst, depression, PTSD og OCD. Metoden er også meget velegnet til at forebygge, at børn og unge i deres pubertet og voksenliv, kan undgå at blive ramt af stress eller depression.

Terapien bygger på forskningen omkring et bestemt opmærksomhedssyndrom (Det kognitive opmærksomhedssyndrom – CAS (Cognitive Attentional Syndrome), som består af bekymringer, grublerier og uhensigtsmæssige løsningsstrategier, som forlænger eller forværrer lidelse. CAS’en viser sig at være den primære årsag til psykiske lidelser og forskningen viser at klienter får kontrol over CAS’en på max ca. 8-10 timers metakognitiv terapi eller i gruppeforløb over 6 gange 2 timer.

Metoden viser sig særdeles godt egnet til børn, når den sprogligt og metodemæssigt er tilpasset børn og unge, hvilket vi vil demonstrere over denne workshop.MCT-I certificeret psykolog Carsten Juul (Level II)

2 dages intro-dagene henvender sig til fagpersoner som læger, psykologer, psykoterapeuter, lærere og pædagoger og andre som ønsker introdukton til en ny metode indenfor psykologien.

Kurset afholdes af MCT-I certificeret psykolog Carsten Juul (Level II) - een af de mest erfarne metakognitive børnepsykologer i Danmark. Carsten Juul har haft hunredvis af børn og unge igennem vores metakognitive gruppeforløb.

Udbytte af kurset: På dette introduktionskursus vil du blive introduceret for en ny forståelse og løsning på børn der lider af angst, OCD, depression og PTSD. Der ingår illustrationer og konkrete øvelser og metakognitiv færdighedstræning.

Tid og sted: 25 og 26 juni 2018 kl. 9-15:30 med frokost fra Baglokalet.dk

Der tilbydes efterfølgende metakognitiv supervisiongruppe v/ Carsten Juul

Det med småt:

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:

 • Tilmelding er bindende, når formularen er indsendt.
 • Deltagelse er betinget af, at kursusafgiften er betalt inden kursusstart.
 • Ved afmelding før kursusstart beregnes 20 % af kursusafgiften i afmeldingsgebyr. Ved afmelding efter kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke.
 • SAMTYKKEERKLÆRING:
  Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

  Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

CEKTOS - Center for Kognitiv og Metakognitiv Terapi
+45 5573 4849
kurser@cektos.dk